Oznam - zberný dvorOtváracie hodiny zberného dvora pre verejnosť (pri dodržaní bezpečnostných nariadení)

sú od 2.11.2020 nasledovné:                              
                                                                                                             
Pondelok         zatvorené
Utorok            7:00 – 16:00 h
Streda             7:00 – 16:00 h
Štvrtok            7:00 – 16:00 h
Piatok              7:00 – 16:00 h
Sobota             9:00 – 13:00 h
                         
Ďakujeme za pochopenie a dodržiavanie otváracích hodín. Na zberný dvor vstupujte
s dokladom totožnosti a riaďte sa pokynmi správcov zberného dvora. Na zbernom dvore
neodoberáme zmesový komunálny odpad, ale triedené zložky odpadov – drevo,
elektroodpad, nebezpečný odpad, objemný odpad, bioodpad, drobný stavebný odpad,
plasty, papier, kovy, sklo, tetrapaky, jedlý olej, pneumatiky bez diskov, šatstvo a hračky
pre charitu.


Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.