Prerušenie distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná a.s. oznamuje obyvateľom, že  z dôvodu plánovaných
prác na zariadeniach distribučnej sústavy , bude   obmedzená dodávka elektriny
podľa rozpisu a dní v nasledovných miestach:                                                              
 Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.