Rekonštrukcia ZŠ Janka Kráľa

Zníženie energetickej náročnosti a skvalitnenie vyučovacích podmienok v ZŠ Janka Kráľa Nová Dubnica

 

 

Projektom „Zníženie energetickej náročnosti a skvalitnenie vyučovacích podmienok v ZŠ Janka Kráľa Nová Dubnica“ sa doplnila komplexná rekonštrukcia základnej školy, ktorá sa začala realizovať v roku 2007 z rozpočtu mesta. Počas desiatich mesiacov ( február – november 2010 ) sa zrekonštruovali objekty družiny a školskej jedálne, školské dielne, spojovacia chodba objektov, športová hala (telocvičňa) a vybudovalo sa viacúčelové ihrisko. Cieľom tohto projektu je zníženie nákladov na energie, ktoré sa dosiahnu zateplením, výmenou okien a rekonštrukciou strechy na objektoch ZŠ o 66,60%. Celkové výdavky projektu sú 929 112,41 eur, z čoho je 882 656,79 eur financovaných z eurofondov a mesto zo svojho rozpočtu spolufinancuje projekt vo výške 46 455,62 eur.

 

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho regionálneho rozvoja

„Investície do Vašej budúcnosti“
www.ropka.sk

Fotogaléria

Informačná tabuľa

Informačná tabuľa

Po rekonštrukcii

Po rekonštrukcii

Po rekonštrukcii

Po rekonštrukcii

Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.