SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2021

Elektronické sčítanie obyvateľov  Slovenskej republiky  sa uskutočňuje  v  plánovanom
termíne  od 15. februára  2021  a potrvá do 31. marca 2021.  
Sčítanie obyvateľov je plne elektronické. Obyvatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova,
bez ohrozenia  na ich zdraví a bez kontaktu  s cudzím človekom   a to prostredníctvom
elektronického  formulára, ktorý nájdu  na stránke  www.scitanie.sk. K dispozícii budú
mať aj mobilnú aplikáciu. Na sčítanie postačí tablet, mobil, notebook alebo PC.

Elektronické samosčítanie  sa realizuje bez asistovaného sčítania, ktoré  sa uskutoční  
v termíne od  01. apríla a potrvá do  31. októbra 2021. Ide o dosčítavanie, počas ktorého
samosčítanie obyvateľov už  nebude možné. Preto je veľmi dôležité, aby sa občania
sčítali v termíne, ktorý je na elektronické sčítanie vyhradený. Zároveň je veľmi dôležité,
aby tí občania, ktorí sa vedia elektronicky sčítať, pomohli aj svojim  blízkym príbuzným,
priateľom a známym, ktorí nemajú možnosť  sa elektronicky sčítať, prípadne nevedia
formulár vyplniť. Čím viac občanov sa sčíta  v určenom termíne, o to menej práce budú
mať asistenti sčítania pri dosčítavaní.

Počas doby sčítania  bude obyvateľom do poštových schránok štatistický úrad zasielať  
leták o prebiehajúcom sčítaní obyvateľov 2021 s výzvou na sčítanie sa.
Vzor elektronického formuláru je zverejnený na
https://www.scitanie.sk/scitanie-obyvatelov/vzor-scitacieho-formulara.

Počas elektronického samosčítania obyvateľov bude k dispozícii Call centrum na telefónnom
čísle 02/20 92 49 19. Infolinka bude slúžiť ako metodická a informačná podpora obyvateľov.
Pre informácie o sčítaní môžu obyvatelia používať aj emailovú adresu scitanie@statistics.sk,
alebo kontaktný formulár na stránke www.scitanie.sk.

* Otázky a odpovede_sčítanie 2021


Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.