Materská škola Jilemnického 12/5

 

Mgr. Jana Ványová

riaditeľka školy

 

Kontakty

 

Adresa
Jilemnického 12/5, 018 51 Nová Dubnica
Telefón
042/4433 002
E-mail
msjilnd@seznam.cz
Web
http://ms-jilemnickeho-nova-dubnica.webnode.sk/

 

 

Školské zariadenie s právnou subjektivitou s elokovanými pracoviskami, spojené so školskými jedálňami

Dátum vzniku: 1.9.1974
Počet tried: 4

 

Elokované pracovisko Komenského sady 59/1
Počet tried: 3
Dátum vzniku: 1.9.1967
Telefón

042/44 32 379
E-mail

komenskeho@slovanet.sk

 

Elokované pracovisko Kukučínova ul. 787/10
Počet tried: 4
dátum vzniku. 1.9.1981
Telefón

042/44 32 398
E-mail:

kukucinova@slovanet.sk

 

 

Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.