Smejeme sa aj s rúškom

 
Napriek problémom, ktoré nám prináša súčasná doba, chceme do Novej Dubnice priniesť aspoň trošku kultúry a humoru.
Rozhodli sme sa obrátiť sa na výtvarníkov, fotografov ale aj širokú verejnosť, či by boli ochotní prispieť svojimi prácami na
téma – ako vidia súčasnú dobu. Privítame, ak obrázky a fotografie budú humorne zamerané, smiech je totiž jedna z vecí,
ktorú teraz potrebujeme najviac. Práce budeme postupne vystavovať   v exteriéroch nášho mesta – vitrínach oddelenia
kultúry,  parčíku pri kultúrnej besede a zverejňovať v Novodubnických zvestiach , na  facebookovej stránke Nová Dubnica
žije kultúrou. V prípade, že sa rozhodnete prispieť nám svojim dielkom, stačí  poslať ho  v elektronickej podobe  na adresu
kebiskova@novadubnica.sk. Zároveň prosíme o váš súhlas so zverejnením.
Spoluorganizátorom výstavy je Galéria kresleného humoru v Novom Meste nad Váhom, vďaka ktorej budú medzi vystavujúcimi
aj známi slovenskí karikaturisti Ľubomír Kotrha, Vladimír Pavlík, Roman Sika a František Bojničan.     
Bližšie informácie na oddelení kultúry a športu MsÚ Nová Dubnica:   Tel: 042/44 33 484, kl. 110,112, mobil: 0918 32 32 75


Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.