Splňme vianočné prianie 2019

 
Novodubničania, splňme spolu vianočné priania. Viete o niekom, pre koho bol tento rok ťažký?
Má za sebou zlé obdobie a potrebuje pomoc? Dajte nám vedieť. Mesto Nová Dubnica a Centrum
voľného času chcú splnením nenáročných prianí sprostredkovať trochu radosti ľuďom, ktorí to
potrebujú. Je to veľmi jednoduché: vyplňte jednoduchý formulár na MsÚ alebo v CVČ a vhoďte
do vianočnej krabičky. Urobte to čím skôr, najneskôr však do 15.12.2019. Ďakujeme.
 

Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.