Spojená škola sv. Jána Bosca

 

Ing. Jozef Imrišek

riaditeľ školy

 

Kontakty

 

Adresa
Trenčianska 66/28, 018 51 Nová Dubnica
E-mail
riaditel@ssnd.sk
Web
http://www.ssnd.sk

 

 

Samostatný právny subjekt zriadený diecéznym biskupským úradom zlúčením Základnej školy a Gymnázia sv. Jána Bosca dňa

1. 12. 2004, súčasťou je školský klub detí a školská jedáleň

Počet tried: 30 (13 na základnej škole, 17 na gymnáziu)

Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.