Stretnutie čipkárok Slovenska 2018

 
Klub paličkovanej čipky a Mesto Nová Dubnica vás pozývajú na Stretnutie
čipkárok Slovenska v dňoch 12. – 14. Októbra v kine Panorex Nová Dubnica.
Slávnostné zahájenie sa uskutoční v sále kina Panorex v piatok 12.10.2018
o 14:00. Súčasťou bude expozícia Regionálne čipky Jarmily Rybánskej.
 

Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.