Tlačová správa- Krízový štáb Mesta Nová Dubnica_AKTUALIZOVANÉ_14.10.2020

 

Dňa 14. októbra 2020 o 10:00 hod. bol primátorom mesta Nová Dubnica, Ing. Petrom Marušincom
zvolaný Krízový štáb mesta Nová Dubnica (ďalej len KŠ) v súvislosti so zavedením opatrení na ochranu
obyvateľstva a subjektov nachádzajúcich sa na území mesta Nová Dubnica pred šírením ochorenia COVID-19,
ktorého výskyt  sa potvrdil na území Slovenskej republiky.  V Novej Dubnici do tejto chvíle (14.10.2020 o 13:35 h)  
evidujeme zatiaľ 12 prípadov tohto ochorenia. Momentálne nedisponujeme presným číslom, nakoľko nie je možné
zo strany regionálneho úradu upresniť počet pozitívnych za naše mesto.

 


Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.