Tlačová správa- Krízový štáb Mesta Nová Dubnica_AKTUALIZOVANÉ_17.06.2020

 

Dňa 17. júna 2020 o 11:15 hod. bol primátorom mesta Nová Dubnica, Ing. Petrom Marušincom
zvolaný Krízový štáb mesta Nová Dubnica (ďalej len KŠ) v súvislosti so zavedením opatrení
na ochranu obyvateľstva a subjektov nachádzajúcich sa na území mesta Nová Dubnica
pred šírením ochorenia COVID-19, ktorého výskyt  sa potvrdil na území Slovenskej republiky. 
V Novej Dubnici do tejto chvíle (17.06.2020 o 11:35 h)  nevidujeme prípad tohto ochorenia.


 

Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.