Tlačová správa- Krízový štáb Mesta Nová Dubnica_AKTUALIZOVANÉ_20.5.2020

 
Dňa 20. mája 2020 o 9:30 hod. bol primátorom mesta Nová Dubnica, Ing. Petrom Marušincom
zvolaný Krízový štáb mesta Nová Dubnica (ďalej len KŠ) v súvislosti so zavedením opatrení na
ochranu obyvateľstva a subjektov nachádzajúcich sa na území mesta Nová Dubnica pred šírením
ochorenia COVID-19, ktorého výskyt  sa potvrdil na území Slovenskej republiky.  V Novej Dubnici
do tejto chvíle (20.05.2020 o 10:15 h)  nevidujeme prípad tohto ochorenia.

 

Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.