U P O Z O R N E N I E

Za účelom realizácie preventívnych opatrení, ktorých cieľom je zamedziť prípadom
protiprávneho konania voči seniorom v súvislosti so zahájením sčítania obyvateľov
upozorňujeme na skutočnosť, že nie je možné, ani prípustné, aby sa cudzie osoby
vydávali za sčítacích komisárov.
V súvislosti so vzniknutou situáciou pandémie COVID-19 sa vyskytli prípady, kedy
podvodníci kontaktovali seniorov telefonicky. Upozorňujeme seniorov, aby boli obozretní
voči neznámym osobám, ktoré ich telefonicky kontaktujú z rôznych príčin najmä vo vzťahu
k Sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2021 a  akúkoľvek osobu vydávajúcu sa za sčítacieho
komisára alebo za  asistenta sčítania v čase od 15.2. do 31.3.2021 nevpustili do svojich príbytkov.
Asistované sčítanie sa začne až po  1. 4. 2021 a potrvá najneskôr do 31. 10. 2021. Aj v tomto
čase Vás môže navštíviť mobilný asistent iba na základe toho, že ste o asistované sčítanie
sami požiadali telefonicky, inak nie. Zároveň sa každý mobilný asistent sčítania musí preukázať
preukazom asistenta sčítania.  Presný dátum, kedy bude v našom meste  asistované sčítanie
a kedy Vás  môže mobilný asistent navštíviť bude včas  oznámený.
Informácie týkajúce sa sčítania obyvateľov môžete získať každý deň v čase od 8:00 do 20:00 hod.
na CALL CENTRE na telefónnom čísle +421  220924919.


Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.