Úradné hodiny - Mestský úrad od 01. 02. 2021

Mesto Nová Dubnica - Mestský úrad oznamuje všetkým občanom a klientom,
že od 01. 02.. 2021 ( t.j. pondelok) bude pre verejnosť  otvorený nasledovne:
                                                                                                                                            
 


Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.