UT_Výzva na predkladanie ponúk_Revitalizácia detského ihriska v Sade Duklianskych hrdinov_2019

UT_vyzva-na-predkladanie-ponuk
 
UT_Príloha č1 výzvy_návrh na plnenie kritéria
UT_Príloha č2_zmluva o dielo

Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.