UT_Zámer-odp_poz_ul. Slobody v m.č. Kolačín - Ing. P_Krejčíkovi, M_Kotlárikovej a M_Mikušovi ... §9a, ods. 8 písm. e_11_06_19

UT_Zámer-odp_poz_ul. Slobody v m.č. Kolačín - Ing. P_Krejčíkovi, M_Kotlárikovej a M_Mikušovi ... §9a, ods. 8 písm. e_11_06_19
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.