UT_Zámer_odpredaj bytu č. 838_17-6 na ul P. Jilemnického . §9a, ods. 8 písm. e_05_02_19

UT_Zámer_odpredaj  bytu  č. 838_17-6 na ul P. Jilemnického . §9a, ods. 8 písm. e_05_02_19
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.