UT_Zámer-odpredať nebytový priestor v Sadoch CaM 21_18-28 Ondrejovi Strakovi s manželkou_20_10_20

UT_Zámer-odpredať nebytový priestor v Sadoch CaM 21_18-28 Ondrejovi Strakovi s manželkou_20_10_20


Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.