Obchodná verejná súťaž „Predaj nehnuteľnosti: 1 - izbová bytová jednotka, byt č. 11, nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č. 18, vchod 7, ul. Sady Cyrila a Metoda v Novej Dubnici“

Súťažné podmienky

Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.