ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV verejnej obchodnej súťaže

Predaj nehnuteľnosti : 1 - izbová bytová jednotka ... byt č. 11, nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č. 18, vchod 7, ul. Sady Cyrila a Metoda v Novej Dubnici

VOS 1 ... Zverejnenie výsledkov
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.