Voľby do NRSR 2020

 
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. 
vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania  
na sobotu 29. februára 2020 voľby sa konajú od 07.00 hod. do 22.00 hod..    
 
OZNÁMENIE - hlasovací preukaz a hlasovanie poštou
Informácia pre voliča

Voľba prostredníctvom hlasovacieho preukazu

Voľba poštou

Žiadosť o voľbu poštou


Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.