Voľby prezidenta SR 2019

        Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 8/2019 Z. z.
voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 16. marca 2019.
Rozhodnutie o vyhlásení volieb je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
 

Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.