o doplnení a zmene VZN č.4/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Nová Dubnica

Účinné od 11.05.2013

VZN č.4/2013
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.