o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Účinné 8/2012
Všeobecne záväzné nariadenie

Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.