Dnes » 17 / 8
Zajtra » 21 / 8
Pozajtra » 24 / 8
nedeľa 13. júna 2021 - Meniny má Anton
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ, J. Kráľa

Mesto Nová Dubnica, v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa 
§ 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších 
predpisov Mesto Nová Dubnica v zastúpení primátorom mesta v y h l a s u j e výberové 
konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Janka Kráľa 1 v Novej Dubnici