Výzva - otvorenie „historickej izby m.č. Kolačín“,

 
Mesto Nová Dubnica pripravuje na 19. septembra 2018 otvorenie  „historickej izby m.č. Kolačín“,  
ktorej podstatou bude zhromaždenie všetkých dostupných materiálov dokumentujúcich vývoj Kolačína  
od jeho založenia po súčasnosť a život ľudí v ňom. Boli by sme radi, aby ste sa jej spoluúčastníkmi
stali aj vy.   Privítame dary, ktoré našu zbierku obohatia ale aj fotografie a dokumenty, ktoré si oskenujeme
a vrátime.  

Obsahovo sme zbierku rozdelili na nasledovné oblasti:
- Fotografie – takmer každá rodina má svoje albumy, v ktorých sa skrývajú  často historické skvosty , jedná
   sa o fotografie z výstavby,  rôznych udalostí, rodinných osláv, spoločenských akcií
- Dokumenty – školské vysvedčenia, preukazy, staré paragóny, lekárske recepty, plagáty, cestovné lístky,
   publikácie, ocenenia, rodinné a spoločenské  kroniky, pracovné dokumenty
- Obrazy, knihy, publikácie  
- Významní rodáci a významné osobnosti  - návrhy
- Veci – dobové predmety , odevy, kroje

Milí spoluobčania,  spoliehame sa na Vaše pochopenie a ústretovosť pri poskytnutí materiálov vhodných k vystaveniu.  
Bližšie informácie na oddelení kultúry MsÚ Nová Dubnica, tel . 4433484, kl. 110, 112  e-mail: kebiskova@novadubnica.sk


Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.