Z úcty k vám 2018

 
Nedeľa 21.októbra  o 15:00 hod., kino Panorex

Z úcty k vám

Primátor mesta Ing. Peter Marušinec pozýva všetkých seniorov na program pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
VLASTA MÚDRIKOVÁ,  HUDOBNÁ SKUPINA  STROPKOVIANI a ľudový rozprávač  JOŽKO OPATOVSKÝ
 Heligonkárka a speváčka Vlasta Múdriková  patrí medzi elitu slovenského folklóru.
Svojou hrou a spevom prispieva k zachovaniu koloritu ľudovej piesne a folklóru Kysúc. Vyštudovala  Akadémiu umení
v Banskej Bystrici, so špecializáciou na operný spev. Hudobná skupina STROPKOVIANI je vokálno - inštrumentálnym
telesom mladých, perspektívnych hudobníkov z východného Slovenska interpretujúcich ľudovú aj modernú hudbu.
V programe predstavia ľudové piesne  zo Šariša, Zemplína, rusínske, slovenské a rómske piesne.

Vstup voľný. Miestenky na program Z úcty k vám si môžete vyzdvihnúť na oddelení kultúry a športu na Mestskom úrade od 1.októbra.

Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.