Dnes » 23 / 6
Zajtra » 22 / 6
Pozajtra » 22 / 6
nedeľa 28. mája 2023 - Meniny má Viliam
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

Zákazky podľa § 9 ods. 9 zák. o verejnom obstarávaní

INFORMÁCIA O ZADÁVANÍ ZÁKAZKY

podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov


***************************************************************************************************************************************

 

1. Ochranné pracovné prostriedky a materiálno – technické vybavenie pre OHZ


Predmet zákazky

Ochranné pracovné prostriedky a materiálno – technické vybavenie pre OHZ

Stručný opis zákazky

Nákup tovaru: elektrocentrála, hasičské hadice, hasičský vak, hasičské rukavice

Termín zverejnenia

22.1.2014

Druh zákazky

tovar

Kontaktná osoba

Mgr. Janka Oriešková


****************************************************************************************************************************************


2. Verejný vodovod – PZ Hliny v N. Dubnici, Verejný STL plynovod – PZ Hliny v N. Dubnici.

Verejný STL plynovod – PZ Hliny v N. Dubnici


Predmet zákazky Verejný vodovod – PZ Hliny v N. Dubnici, Verejný STL plynovod – PZ Hliny v N. Dubnici
Verejný STL plynovod – PZ Hliny v N. Dubnici
Stručný opis zákazky Vybudovanie verejného rozvodu vody pre zásobovanie PZ v N. Dubnici z rúr PE D 110, SDR 17 PN 10 160/9,5 podľa vypracovanej PD
Vybudovanie STL plynovodu pre zásobovanie PZ v N. Dubnici z rúr PE D 110 PN 0,3 MPa, podľa vypracovanej PD
Termín zverejnenia 17.2.2014
Druh zákazky práca
Kontaktná osoba Rudolf Michalík, MsÚ – odd. VÚPaD, N. Dubnica č.t. 4433524 kl. 151


*********************************************************************************************************************************


3. Vodorovné dopravné značenie v meste N. Dubnica


Predmet zákazky Vodorovné dopravné značenie v meste N. Dubnica
Stručný opis zákazky Vyznačenie parkovacích miest, prechodov pre chodcov, vodiacich a deliacich čiar, zastávky BUS a pod.
Termín zverejnenia 17.2.2014
Druh zákazky práca
Kontaktná osoba Rudolf Michalík, MsÚ – odd. VÚPaD, N. Dubnica č.t. 4433524 kl. 151


*******************************************************************************************************************************


4. Komunikacie-Dopravne napojenie priemyselnej zony Nova Dubnica


Predmet zákazky Komunikacie-Dopravne napojenie priemyselnej zony
Stručný opis zákazky Rozmnoženie projektovej dokumentacie-podklady pre verejnú súťaž
Termín zverejnenia 19.2.2014
Druh zákazky služba
Kontaktná osoba Ing.Krumpolec Ján, MsU-oddelenie VUPaD Nova Dubnica, tel: 4433524, kl. 150


*******************************************************************************************************************************