Dnes » 26 / 10
Zajtra » 27 / 10
Pozajtra » 27 / 10
pondelok 17. júna 2024 - Meniny má Adolf
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

Zariadenie pre seniorov TRI DUBY - pracovná ponuka

Zariadenie pre seniorov TRI DUBY príjme do novootvoreného zariadenia na pracovné pozície:

• opatrovateľka
Náplň práce: manipulačná a obslužná práca pri vytváraní, prehlbovaní a upevňovaní hygienických, 
spoločenských a pracovných návykov klientov. 
Vzdelanie: Stredoškolské s maturitou + Akreditovaný kurz v oblasti Opatrovateľstvo v rozsahu
230 hodín.

• zdravotná sestra
Náplň práce: odborné pracovné činnosti pri ošetrovateľskej starostlivosti, základná starostlivosť v súvislosti 
s biologickými potrebami klientov. 
Vzdelanie: Úplné stredoškolské odborné s maturitou.

• sociálny pracovník
Náplň práce: administratívne práce spojené s výkonom sociálnej agendy a pri obstaraní osobných potrieb 
prijímateľov sociálnej služby, individuálne plánovanie , podieľanie sa na programe a aktivitách pre klientov, 
participácia na štandardoch kvality.
Vzdelanie: Vysokoškolské II. Stupňa – zameranie sociálna práca.

• inštruktor sociálnej rehabilitácie
Náplň práce: rozvoj pracovných zručností zameraných na zachovanie, obnovu a rozvoj schopností prijímateľov 
sociálnej služby.
Vzdelanie: Stredoškolské s maturitou + Akreditovaný kurz v oblasti sociálnej rehabilitácie v rozsahu
150 hodín
alebo Vysokoškolské I. stupňa – zameranie sociálna práca, špeciálna pedagogika alebo
Vysokoškolské II. Stupňa
– zameranie sociálna práca, špeciálna pedagogika.

• upratovačka
Náplň práce: komplexné upratovanie zdravotníckych pracovísk , bežné upratovanie vrátane vynášania odpadkov, 
čistenie okien, čistenie interiérov, exteriérov, upratovanie priestorov zariadenia pre seniorov.
Vzdelanie: základné vzdelanie.

• práčka/šička
Náplň práce: šitie, prešívanie a úprava jednotlivých druhov šatstva, bielizne v zariadení sociálnych služieb,
denné pranie, žehlenie osobnej a posteľnej bielizne klientov.
Vzdelanie: Stredoškolské bez maturity alebo stredoškolské s maturitou.

Termín nástupu: 01.08.2023.
Trvanie pracovného pomeru: doba určitá – 1 rok, s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú. 

Miesto výkonu práce: Zariadenie pre seniorov TRI DUBY, Trenčianska, 081 51 Nová Dubnica.

Platové podmienky: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme (zaradenie do platových tried podľa dĺžky praxe a stupňa vzdelania).

Benefity: naviac 5 dní dovolenky, príspevok na stravovanie.

Kontakt: PhDr. Mgr. Helena Koníková, Zariadenie pre seniorov, Trenčianska 727/45, 018 51
Nová Dubnica, tel. číslo 0903 718 147,
e-mail: riaditel.zps@dcnet.sk