Zariadenie pre seniorov

Kontakty

 

Adresa
Trenčianska 727/45, 018 51 Nová Dubnica
E-mail
zpsnovadubnica@dcnet.sk

 

 

Samostatný právny subjekt zriadený Mestom Nová Dubnica ako rozpočtová organizácie.

Kapacita - 54 klientov

Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.