Zberný dvor – skrátené otváracie hodiny pre občanov!

Oznamujeme občanom, že od 16.3.2020 do 09.4.2020 budú otváracie hodiny
zberného dvora pre verejnosť obmedzené kvôli zabráneniu šírenia koronavírusu
nasledovne:                                                                              
 
Pondelok       7:00 – 11:00 hod.
Utorok             7:00 – 11:00 hod.
Streda              7:00 – 11:00 hod.
Štvrtok            7:00 – 11:00 hod.
Piatok              7:00 – 11:00 hod.
Sobota             zatvorené 
 
Zároveň počas otváracích hodín je povolený vstup na zberný dvor len s rúškou alebo inou
ochranou úst a nosa.

 
Ďakujeme za pochopenie.
 
Mgr. Katarína Bašná
vedúca odd. ŽP

Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.