ZŠ Janka Kráľa 1, Nová Dubnica prijme do pracovného pomeru

 
Základná škola, Janka Kráľa 1, Nová Dubnica prijme do pracovného pomeru od 1.9.2020
učiteľa/učiteľku matematiky pre nižšie stredné vzdelávanie (s aprobáciou matematika – chémia).
Požiadavky: splnenie kvalifikačných predpokladov
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom zasielajte na adresu:
Základná škola, Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
alebo mailom na: zsjk@zsjk.sk
Ďalšie informácie telefonicky na tel.č. 042/4433642, mobil: 0911 410421.

Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.