Dnes » 25 / 7
Zajtra » 21 / 7
Pozajtra » 21 / 7
piatok 20. mája 2022 - Meniny má Bernard
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Rok:
Naše číslo Účel Protistrana Dátum zverejnenia Dátum ukončenia Suma s DPH
148/2021 Dodatok č.2 ku Komisionárskej zmluve Dodatok Up Slovensko, s.r.o. 24.05.2021
154/2021 Zmluva o dielo Zmluva CESTNÉ STAVBY SK, s.r.o. 24.05.2021 27 172,76 €
146/2021 Zmluva o nájme bytu Zmluva Dáša Pavlíková 21.05.2021 135,62 € / mesačne
144/2021 Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb Zmluva STUDNICA, n.o. 19.05.2021 2 000,00 €
128/2021 Zmluva o odňatí hnuteľného majetku zo správy Zmluva Materská škola 18.05.2021 9 819,89 €
134/2021 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Zmluva Peter Krupa, Gabriela Krupová 17.05.2021
149/2021 Dodatok č.2 k Zmluve o dielo Dodatok PROJAT, s.r.o. 14.05.2021
147/2021 Zmluva o poskytnutí dotácie Zmluva Dobrovoľná požiarna ochrana SR 14.05.2021 3 000,00 €
145/2021 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Dodatok Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 13.05.2021
140/2021 Nájomná zmluva Zmluva Demokratická strana 12.05.2021 2,00 €
143/2021 Zmluva o dielo Zmluva TEKOS Nová Dubnica, s.r.o. 12.05.2021 75 000,00 €
127/2021 Kúpna zmluva Zmluva Irena Dianová 06.05.2021 1 960,00 €
95/2021 Zmluva o poskytnutí dotácie Zmluva Dychový orchester a mažoretky Nová Dubnica 06.05.2021 5 000,00 €
126/2021 Zmluva o dielo Zmluva Arcadia corporation, s.r.o. 05.05.2021 12 000,00 €
129/2021 Zmluva o spolupráci Zmluva ASEKOL SK s.r.o. 05.05.2021
133/2021 Dodatok č.01 k Zmluve o združenej dodávke elektriny Dodatok Energie2, a.s. 04.05.2021 120,77 €
40/2021 Kúpna zmluva Zmluva Peter Krupa, Gabriela Krupová 04.05.2021 1 100,00 €
102/2021 Zmluva o poskytnutí dotácie Zmluva Občianske združenie Kaplnka Kolačín 03.05.2021 12 900,00 €
124/2021 Zmluva o dielo Zmluva SPARK-EX, s.r.o. 03.05.2021 59 325,73 €
141/2021 Zmluva o poskytnutí dotácie Zmluva TEKOS Nová Dubnica, s.r.o. 03.05.2021 37 100,00 €
123/2021 Dodatok č.5 k Zmluve o nájme a podnájme NP Zmluva Pavel Riško, s.r.o. 30.04.2021 539,83 € / mesačne
125/2021 Zmluva o nájme bytu Zmluva Katarína Rajcová 30.04.2021 164,28 €
135/2021 Zmluva o poskytnutí dotácie Zmluva TEKOS Nová Dubnica, s.r.o. 30.04.2021 14 500,00 €
91/2021 Zmluva o poskytnutí dotácie Zmluva Klub slovenských turistov Kolačín 28.04.2021 600,00 €
99/2021 Zmluva o poskytnutí dotácie Zmluva Domka-Združenie saleziánskej mládeže, stredisko N. Dubnica 27.04.2021 1 000,00 €
120/2021 Dodatok č.7 k Zmluve o zverení majetku do správy Zmluva Základná škola J. Kráľa 26.04.2021 103 110,00 €
94/2021 Zmluva o poskytnutí dotácie Zmluva Telovýchovná jednota Družstevník Kolačín 22.04.2021 4 000,00 €
118/2021 Mandátna zmluva Zmluva Ing. Jozef Kňažek 22.04.2021 14 000,00 €
98/2021 Zmluva o poskytnutí dotácie Zmluva Slovenský rybársky zväz - MO Dubnica nad Váhom 19.04.2021 700,00 €
100/2021 Zmluva o poskytnutí dotácie Zmluva Únia žien Slovenska - KO Trenčín 16.04.2021 600,00 €
93/2021 Zmluva o poskytnutí dotácie Zmluva Tenisový klub Nová Dubnica 15.04.2021 700,00 €
96/2021 Zmluva o poskytnutí dotácie Zmluva Nočná jazda Považím 15.04.2021 720,00 €
97/2021 Zmluva o poskytnutí dotácie Zmluva LT-Len Tanec 15.04.2021 500,00 €
101/2021 Zmluva o poskytnutí dotácie Zmluva Združenie občanov káblovej televízie IBV Miklovky 14.04.2021 300,00 €
103/2021 Zmluva o poskytnutí dotácie Zmluva Centrum Nepočujúcich Asociácie Nepočujúcich Slovenska 14.04.2021 430,00 €
104/2021 Zmluva o poskytnutí dotácie Zmluva Jednota dôchodcov na Slovensku - ZO JDS Kolačín 14.04.2021 300,00 €
107/2021 Zmluva o poskytnutí dotácie Zmluva Slovenská únia sluchovo postihnutých ZO Ilava 14.04.2021 300,00 €
108/2021 Zmluva o poskytnutí dotácie Zmluva Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO Nová Dubnica 14.04.2021 650,00 €
39/2021 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí dotácie Dodatok Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 13.04.2021
106/2021 Zmluva o poskytnutí dotácie Zmluva Klub Venuša Nová Dubnica 13.04.2021 500,00 €
105/2021 Zmluva o poskytnutí dotácie Zmluva Jednota dôchodcov na Slovensku - ZO JDS Nová Dubnica 13.04.2021 800,00 €
85/2021 Zmluva o poskytnutí dotácie Zmluva Futbalový klub Nová Dubnica 09.04.2021 10 000,00 €
86/2021 Zmluva o poskytnutí dotácie Zmluva Futbalový klub Nová Dubnica 09.04.2021 600,00 €
25/2021 Nájomná zmluva Zmluva OSA-športová akadémia 08.04.2021 2,00 €
92/2021 Zmluva o poskytnutí dotácie Zmluva Dobrovoľný hasičský zbor Nová Dubnica-Kolačín 08.04.2021 4 400,00 €
66/2021 Zmluva o pripojení zariadenia do distribučnej sústavy Zmluva Stredoslovenská distribučná, a.s. 06.04.2021 1 857,60 €
62/2021 Dodatok č.7 k Zmluve o nájme Dodatok KONZÍLIUM, s.r.o. 30.03.2021 451,71 € / mesačne
72/2021 Dohoda o poskytnutí príspevku Dohoda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín 29.03.2021
57/2021 Dodatok č.2 k Zmluve o nájme NP Dodatok Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva 29.03.2021 142,37 € / mesačne
58/2021 Dodatok č.3 k Zmluve o nájme Dodatok Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva 29.03.2021 396,10 € / mesačne