Dnes » 17 / 7
Zajtra » 22 / 7
Pozajtra » 23 / 7
streda 25. mája 2022 - Meniny má Urban
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Rok:
Naše číslo Účel Protistrana Dátum zverejnenia Dátum ukončenia Suma s DPH
59/2021 Dodatok č.3 k Zmluve o nájme Dodatok GATIM, s.r.o. 29.03.2021 393,79 € / mesačne
60/2021 Dodatok č.4 k Zmluve o nájme NP Dodatok APOPHIS, s.r.o. 29.03.2021 310,22 € / mesačne
61/2021 MUDr. Mária Augustínová, s.r.o. Dodatok Dodatok č.4 k Zmluve o nájme NP 29.03.2021 364,00 € / mesačne
63/2021 Dodatok č.9 k Zmluve o nájme Dodatok ICHTOS, s.r.o. 29.03.2021 309,70 € / mesačne
64/2021 Dodatok č. 13 k Nájomnej zmluve Dodatok MUDr. Helena Šinčíková 29.03.2021 397,36 € / mesačne
74/2021 Zmluva o nájme bytu Zmluva Andre Schiller, Peter Schiller 26.03.2021 302,67 € / mesačne
77/2021 Zmluva o nájme bytu Zmluva Viera Vojtášová 26.03.2021 135,62 € / mesačne
81/2021 Zmluva o nájme bytu Zmluva Alžbeta Padyšáková 26.03.2021 194,88 € / mesačne
82/2021 Zmluva o nájme bytu Zmluva Miriam Slováková 26.03.2021 231,48 € / mesačne
73/2021 Zmluva o nájme bytu Zmluva Eva Rukovanská 26.03.2021 266,07 € / mesačne
83/2021 Zmluva o nájme bytu Zmluva Bc. Janka Guričan Červeňanová 26.03.2021 176,58 € / mesačne
84/2021 Zmluva o nájme bytu Zmluva Lenka Nestorová 26.03.2021 239,73 € / mesačne
70/2021 Zmluva o nájme bytu Zmluva Miroslav Tomášek 25.03.2021 284,37 € / mesačne
71/2021 Zmluva o nájme bytu Zmluva Soňa Adamusová 25.03.2021 247,77 € / mesačne
75/2021 Zmluva o nájme bytu Zmluva Jozef Sliepka, Mgr. Iveta Sliepková 25.03.2021 247,77 € / mesačne
76/2021 Zmluva o nájme bytu Zmluva Mária Kapusníková 25.03.2021 135,62 € / mesačne
78/2021 Zmluva o nájme bytu Zmluva Stanislav Galbo 25.03.2021 135,62 € / mesačne
80/2021 Zmluva o nájme bytu Zmluva Dušan Nosický 25.03.2021 176,58 € / mesačne
41/2021 Zmluva o dielo Zmluva Doprastav, a.s. 23.03.2021 39 854,16 €
48/2021 Zmluva o autorský dozor Zmluva ArRea, projektový ateliér, s.r.o. 23.03.2021 25,00 € / hodina
53/2021 Zmluva o dielo Zmluva NEMTECH s.r.o. 17.03.2021 20 000,00 €
19/2021 Zmluva o dielo Zmluva SPARK-EX, s.r.o. 12.03.2021 1 474 943,68 €
49/2021 Zmluva o autorský dozor architekta Zmluva Arcadia corporation, s.r.o. 11.03.2021 25,00 € / hodina
26/2021 Nájomná zmluva Zmluva Združenie Klubu dôchodcov Nová Dubnica 09.03.2021 2,00 €
38/2021 Zmluva o poskytnutí dotácie Zmluva TEKOS Nová Dubnica, s.r.o. 04.03.2021 10 600,00 €
46/2021 Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme NP Dohoda MUDr. Jozef Latkóczy - stomatológia 04.03.2021
47/2021 Zmluva o nájme NP Zmluva JL Stomatology, s.r.o. 04.03.2021 353,78 € / mesačne
42/2021 Zmluva o odbere a zhodnocovaní bilologicky rozložitelného odpadu Zmluva ILAVČAN, s.r.o. 03.03.2021 12,00 € / tona
43/2021 Dodatok č.1 k Zmluve o prevádzke triedeného zberu Dodatok ENVI-PAK,a.s. 03.03.2021
45/2021 Dodatok č.1 k Zmluve o budúcej zmluve o nájme NP Dodatok JL Stomatology, s.r.o. 02.03.2021
14/2021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Zmluva Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR 01.03.2021 332,34 €
15/2021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Zmluva Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR 01.03.2021 14 400,00 €
10/2021 Zmluva o zriadení vecného bremena Zm_10_2021.pdf Oliver Galandák 26.02.2021 140,00 €
33/2021 Zmluva o výpožičke Zm_33_2021.pdf TEKOS Nová Dubnica, s.r.o. 25.02.2021
34/2021 Zmluva o nájme bytu Zm_34_2021.pdf Mgr. Barbora Pajtinková 24.02.2021 1 847,04 €
35/2021 Nájomná zmluva Zm_35_2021.pdf Centrum voľného času 24.02.2021 2,00 €
11/2021 Kúpna zmluva Zm_11_2021.pdf Bruno Bartoš, Mgr. Zuzana Bartošová 18.02.2021 1 625,00 €
24/2021 Nájomná zmluva Zm_24_2021.pdf Futbalový klub Nová Dubnica 12.02.2021 2,00 €
27/2021 Nájomná zmluva Zm_27_2021.pdf Základná škola Janka Kráľa 12.02.2021 2,00 €
28/2021 Nájomná zmluva Zm_28_2021.pdf Základná umelecká škola Štefana Baláža 12.02.2021 2,00 €
29/2021 Nájomná zmluva Zm_29_2021.pdf Jednota dôchodcov Slovenska 12.02.2021 2,00 €
30/2021 Nájomná zmluva Zm_30_2021.pdf OZ LT - Len Tanec 12.02.2021 2,00 €
31/2021 Nájomná zmluva Zm_31_2021.pdf Kresťanskodemokratický klub 12.02.2021 2,00 €
20/2021 Zmluva o poskytnutí dotácie Zm_20_2021.pdf Nová Dubnica Invest, s.r.o. 08.02.2021 100 000,00 €
05/2021 Zmluva o nájme NP Zmluva JALIT, s.r.o. 31.01.2021 355,69 € / mesačne
22/2021 Dodatok č.1 k Zmluve 340/2020 o vykonávaní činností spojených so zberom Zm_22_2021.pdf TEKOS Nová Dubnica, s.r.o. 29.01.2021
16/2021 Uznanie záväzku Zm_16_2021.pdf Pavel Riško, s.r.o. 29.01.2021 2 585,60 €
17/2021 Dodatok č.4 k Zmluve o nájme a podnájme NP Zm_17_2021.pdf Pavel Riško, s.r.o. 29.01.2021 586,23 € / mesačne
09/2021 Dodatok č.4 k Zmluve o nájme a podnájme NP Zm_09_2021.pdf AWISO, s.r.o. 28.01.2021
12/2021 Dohoda o skončení nájmu bytu Zm_12_2021.pdf Marek Czánik 28.01.2021