Dnes » 34 / 14
Zajtra » 23 / 14
Pozajtra » 27 / 14
pondelok 4. júla 2022 - Meniny má Prokop
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Rok:
Naše číslo Účel Protistrana Dátum zverejnenia Dátum ukončenia Suma s DPH
188/2021 Zmluva o spolupráci Zmluva Slovak Telekom, a.s. 30.12.2021 720,00 €
407/2021 Dohoda o ukončení zmluvy Dohoda Jednota dôchodcov Slovenska - ZO Kolačín, Nová Dubnica 29.12.2021
408/2021 Zmluva o výpožičke Zmluva Jednota dôchodcov Slovenska - ZO Kolačín, Nová Dubnica 29.12.2021
419/2021 Zmluva o poskytovaní služieb Zmluva ALISON Slovakia s.r.o. 29.12.2021 4 989,60 €
245/2021 Dodatok č.8 k Zmluve o spôsobe rozúčtovania a úhrady dodávky vody Dodatok MINDO, s.r.o. 29.12.2021
420/2021 Zmluva o vykonávaní činností spojených so zberom, vývozom a prepravou KO Zmluva MK-WASTE s.r.o. 28.12.2021 25 550,00 €
387/2021 Zmluva o dielo Zmluva SESTAV, s.r.o. 22.12.2021 294 788,93 €
390/2021 Nájomná zmluva Zmluva Gabriela Krátka 22.12.2021 150,00 €
389/2021 Dohoda o ukončení nájmu Zmluva Richard Schiszler 22.12.2021
406/2021 Zmluva o poskytovaní mediálnych služieb Zmluva MEDIA production, spol. s.r.o. 22.12.2021 12 000,00 €
391/2021 Zmluva o poskytovaní služieb Zmluva KAMEgroup, s.r.o. 17.12.2021 22 752,00 €
394/2021 Zmluva o poskytovaní právnych služieb Zmluva Advokátska kancelária JUDr. Katarína Martinková 17.12.2021 16 200,00 €
381/2021 Zmluva o poskytovaní auditorských služieb Zmluva Ing. Marta Tóthová 16.12.2021 5 400,00 €
393/2021 Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb Zmluva STUDNICA, n.o. 15.12.2021 3 000,00 €
384/2021 Kúpna zmluva Zmluva REALITKA 4U, s.r.o. 15.12.2021 1,20 €
383/2021 Kúpna zmluva Zmluva REALITKA 4U, s.r.o. 15.12.2021 1,20 €
388/2021 Zmluva o dielo Zmluva Vivien Petrykowská 14.12.2021 100,00 €
382/2021 Kúpna zmluva Zmluva REALITKA 4U, s.r.o. 09.12.2021 1,20 €
378/2021 Zmluva o vykonávaní činností spojených so zberom, vývozom a prepravou KO Zmluva TEKOS Nová Dubnica, s.r.o. 08.12.2021 70 000,00 €
375/2021 Kúpna zmluva Zmluva Pavol Masár 08.12.2021 1 524,00 €
380/2021 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR 08.12.2021 130 560,00 € / https://www.crz.gov.sk/zmluva/6077784/
291/2021 Kúpna zmluva Zmluva MCM GYNPED, s.r.o. 08.12.2021 1 000,00 €
405/2021 Zmluva o využívaní služby Zmluva Československá obchodná banka, a.s. 08.12.2021
404/2021 Zmluva o poskytovaní služby Zmluva Československá obchodná banka, a.s. 08.12.2021
403/2021 Zmluva o bežnom účte Zmluva Československá obchodná banka, a.s. 07.12.2021
361/2021 Zmluva o spolupráci Zmluva Kúpele Trenčianske Teplice a.s. 03.12.2021
395/2021 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní podpory Dodatok Environmentálny fond 01.12.2021
371/2021 Dodatok č. 10 k Zmluve o nájme č. 6/2005 Dodatok ICHTOS, s.r.o. 30.11.2021 307,18 € / mesačne
370/2021 Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme NP Dohoda Dobrovoľný hasičský zbor Nová Dubnica-Kolačín 29.11.2021
369/2021 Zmluva o prevode vlastníctva NP Zmluva Eva Doričková 29.11.2021 16 799,48 €
366/2021 Smlouva o zajištění odborné bakalářske praxe Zmluva Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne 29.11.2021
359/2021 Zmluva o dielo Zmluva SPARK-EX, s.r.o. 26.11.2021 16 634,99 €
367/2021 Nájomná zmluva Zmluva OSA-športová akadémia 26.11.2021 1,25 € / ročne
340/2021 Kúpna zmluva Zmluva OneKey, s.r.o. 26.11.2021 6 150,00 €
360/2021 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Zmluva Nová Dubnica Invest, s.r.o. 25.11.2021 4 000,00 €
373/2021 Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve Dodatok Jaroslav Tlapák-EURODOM 24.11.2021
372/2021 Zmluva o vytvorení diela Zmluva Juraj Škvarka 24.11.2021 450,00 €
368/2021 Dohoda č. 21/13/012/9 Dohoda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín 22.11.2021
355/2021 Dohoda č. 2 o pomociv hmotnej núdzi Dohoda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín 12.11.2021
354/2021 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Zmluva Ministerstvo životného prostredia SR 09.11.2021 807 238,21 €
351/2021 Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu Zmluva Environmentálny fond 04.11.2021 128 250,00 €
350/2021 Zmluva o nájme Zmluva Urbárska obec, pozemkové spoločenstvo Veľký Kolačín 04.11.2021 64,75 € / mesačne
349/2021 Zmluva o nájme Zmluva Mgr. Art. Marek Janičík 04.11.2021 79,87 € / mesačne
342/2021 Zmluva o vytvorení diela Zmluva Peter Jelínek 04.11.2021 500,00 €
356/2021 Zmluva o združenej dodávke elektriny Zmluva Stredoslovenská energetika, a.s. 03.11.2021 11,00 € / mesačne
319/2021 Zmluva o dielo Zmluva Jakub Cíbik 03.11.2021 60,00 €
300/2021 Zmluva o pripojení Zmluva Stredoslovenská distribučná, a.s. 03.11.2021 557,28 €
314/2021 Zmluva o nájme pozemkov Zmluva Urbárska obec, pozemkové spoločenstvo Veľký Kolačín 29.10.2021
336/2021 Zmluva o nájme NP Zmluva Jana Kosáková 28.10.2021 182,42 € / mesačne
337/2021 Dodatok č.7 k Zmluve o nájme a podnájme NP Dodatok Pavel Riško, s.r.o. 28.10.2021 537,00 € / mesačne