Dnes » 26 / 10
Zajtra » 27 / 10
Pozajtra » 27 / 10
pondelok 17. júna 2024 - Meniny má Adolf
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

Partnerské mestá

SLAVIČÍN - Česká republika
www.mesto-slavicin.cz/

Mesto Slavičín se nachádza v juhovýchodnej časti okresu Zlín, v predhorí Bielych Karpát, ktoré boli organizáciou 
UNESCO v roku 1996 vyhlásené ako biosferická rezervácia. Prvá historická zmienka o Slavičínsku pochádza 
z roku 1141. Vývoj mesta bol v minulosti ovplyvnený blízkosťou uhorskej hranice a Vlárského priesmyku, kadiaľ 
prenikali civilizačné vplyvy. Po druhej svetovej vojne prešiel Slavičín rozsiahlym vývojom. Od roku 1946 niesla 
obec názov Slavičín – Mladotice. V roku 1964 získal štatút mesta.
V rámci nadviazania medzinárodnej a cezhraničnej spolupráce vedenie mesta oslovilo predstaviteľov mesta Slavičína 
v Českej republike. Oblasť Moravského Slovácka je nám blízka mentalitou ľudí, spôsobom života, ľudovou kultúrou 
i tradíciami. Dohoda o spolupráci medzi mestami Nová Dubnica a Slavičín bola podpísaná v roku 2007. Zmluvné strany 
vyjadrili spoločnú vôľu angažovať sa v dlhodobom procese spolupráce a prispievať tým k prehlbovaniu kontaktov medzi 
miestnymi spoločenstvami v obidvoch mestách a zapojeniu rôznych skupín občianskej spoločnosti.
Vzhľadom na blízkosť a jednoduchú dostupnosť aktívne spolupracujú na realizácii spoločných projektov základné školy, 
športové organizácie, kultúrne a umelecké súbory miest.

ČERVENÝ KAMEŇ - Slovenská republika
www.cervenykamen.sk

Takmer 750 obyvateľov združuje obec Červený Kameň v okrese Ilava. Patrí k malému počtu slovenských obcí, o založení 
ktorých sa zachoval písomný doklad. Pochádza z polovice 16. storočia. Súčasné územie Červeného Kameňa však bolo 
osídlené omnoho skôr. Ešte v mladšej dobe bronzovej (1250 – 1000 pred n.l.) podľa pravdepodobného sídliska lužickej kultúry. 
Ku kultúrnym pamiatkam v obci patria predovšetkým sakrálne objekty – barokový Kostol Panny Márie a neskorobaroková 
Kaplnka v Zápechovej.
Dohodu o spolupráci medzi mestom Nová Dubnica a obcou Červený Kameň predstavitelia samospráv podpísali v roku 2007 
počas osláv 50. výročia vzniku mesta Nová Dubnica. Dohoda vytvára predpoklad úzkej spolupráce v širokospektrálnom priestore.

PRUSKÉ - Slovenská republika
www.obecpruske.sk

Na pravom brehu Váhu vo vzdialenosti štyri kilometre od okresného sídla Ilava sa rozprestiera obec Pruské. Jej súčasťou 
sú aj miestne časti Podvažie a Savčiná. Obec Pruské je centrálnou obcou mikroregiónu Zdroje Bielych Karpát a má ambíciu 
stať sa modernou európskou obcou 21. storočia s využitím všetkých moderných technológii. Dokladom postupnej realizácie 
týchto slov môže byť viacnásobné ocenenie v súťaži Dedina roka.
Prvá písomná zmienka pochádza ešte z roku 1244. Pruské pomenovali podľa najstarších obyvateľov, ktorí žili v obci – podľa 
osadníkov, ktorí pochádzali z Pruska. Od severu obec chránia Biele Karpaty, na svahoch ktorých sa týčia malebné vápencové 
bralá. Dohodu o spolupráci medzi mestom Nová Dubnica a obcou Pruské predstavitelia samospráv podpísali v roku 2007 počas 
osláv 50. výročia vzniku mesta Nová Dubnica. Dohoda vytvára predpoklad úzkej spolupráce v širokospektrálnom priestore.

DUBNA - Ruská federácia
www.dubna.ru
http://www.naukograd-dubna.ru/


Mesto sa nachádza v Moskovskej oblasti v Rusku a leží na rieke Volga severne od Moskvy. Je najsevernejším mestom Moskovskej 
oblasti. Založené bolo v prvej polovici 20. storočia, status mesta získalo v roku 1956. Žije v ňom asi 70 tisíc obyvateľov. Dubna bola 
od začiatku projektovaná ako vedecké mesto. Nachádza sa tu jedna z najväčších vedeckých ištitúcií v Rusku - Spojený inštitút jadrových 
výskumov. 
Po dlhoročnej spolupráci spoločností EVPÚ a.s. Nová Dubnica a Spojeného inštitútu jadrových výskumov v Dubne sa v roku 2011 
uskutočnilo stretnutie za účasti primátorov oboch miest. Rokovalo sa o spolupráci medzi mestami, o podpore realizácie projektov
v oblastiach regionálneho a hospodárskeho rozvoja, vedy, vzdelávania, životného prostredia, kultúry, športu a cestovného ruchu. 
Dohoda o spolupráci medzi mestami bola primátormi miest podpísaná v roku 2011. 


CHEB – Česká republika
www.cheb.cz 

Cheb je okresné mesto na západe Čiech v Karlovarskom kraji a centrum niekdajšieho Chebska. Prvá historicky zachovaná zmienka 
o Chebe pochádza z roku 1061. Roku 1146 pripadlo Chebsko cisárovi Fridrichovi I. Barbarossovi ktorý tu okolo roku 1180 dal postaviť 
z časti zachovaný stredoveký hrad a mesto bolo založené v roku 1204. Cheb patril striedavo k Čechám a Nemecku, od roku 1322 
je súčasťou českého štátu.
Dychový orchester a mažoretky Nová Dubnica dlhodobo spolupracujú s priateľmi z českého mesta Cheb. Na základe tohto
priateľského partnerstva sa uskutočnilo v decembri roku 2019 stretnutie predstaviteľov samospráv na pôde mesta Cheb. Témou 
ich stretnutia a rokovania bolo nájsť spoločné oblasti záujmu pre spoluprácu medzi našim mestom a mestom Cheb. Po vzájomných 
rozhovoroch sa dospelo k záveru, že je záujem spolupracovať na viacerých projektoch. Dohodu o spolupráci medzi mestami schválilo 
Zastupiteľstvo mesta Chebu dňa 23.1.2020 a Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici dňa 4.3.2020.