Dnes » 26 / 10
Zajtra » 27 / 10
Pozajtra » 27 / 10
pondelok 17. júna 2024 - Meniny má Adolf
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

Vzdelávanie zamestnancov

Vzdelávanie zamestnancov verejnej sféry v meste Nová Dubnica

Sociálna implementačná agentúra

Európsky sociálny fond

Sociálna inklúzia


Mesto Nová Dubnica ukončilo dňa 31.10.2010 re­alizáciu projektu „Vzdelávanie zamestnancov verejnej sféry v meste Nová Dubnica“. Projekt bol realizovaný v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Miesto realizácie projektu sa sústredilo v Trenčianskom samosprávnom kraji, okres Ilava, mesto Nová Dubnica.

Projekt sme začali realizovať 23.03.2009 a ukončili 31.10.2010. Výška nenávratného finančného príspevku je 116 092,36 Eur.

Cieľom projektu bolo zvýšiť kvalifikáciu a odborné vedomosti a zručnosti cieľovej skupiny, zvýšiť efektivitu a kvalitu práce. V rámci projektu sa školilo 97 zamestnancov, čo je v porovnaní s plánovaným ukazovateľom výsledku projektu – vyškoliť 98 zamestnancov, 98,98 % úspešnosť.


Cieľová skupina – zamestnanci, sa vzdelávali v nasledovných aktivitách:

 • Aktivita č.1: Základné školenie v rámci Informačného systému samospráv
 • Aktivita č.2: Odborné školenie v rámci Informačného systému samospráv
 • Aktivita č.3: Kurz komunikácie
 • Aktivita č.4: Kurz anglického jazyka
 • Aktivita č.5: Kurz psychológie, 1.etapa
 • Aktivita č.5: Kurz psychológie, 2.etapa

V rámci projektu sme spolupracovali s viacerými partnermi:

 • Bytový podnik, m.p.o.
 • Centrum voľného času Nová Dubnica
 • Zariadenie pre seniorov Nová Dubnica
 • Základná škola, Janka Kráľa 1, Nová Dubnica
 • Základná umelecká škola Nová Dubnica
 • Materská škola Petra Jilemnického 12/5, Nová Dubnica

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia“

www.esf.gov.sk www.sia.gov.sk