Dnes » 31 / 14
Zajtra » 31 / 14
Pozajtra » 26 / 14
štvrtok 18. júla 2024 - Meniny má Kamila
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

Rekonštrukcia ZUŠ

Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti ZUŠ Nová Dubnica
Realizácia projektu „Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti ZUŠ Nová Dubnica“ bola spolufinancovaná z fondov EÚ vo výške 85% a štátneho rozpočtu vo výške 10%, čo spolu predstavuje príspevok 860 740,02 eur. Objekt zrekonštruovanej budovy poskytuje žiakom ZUŠ zmodernizované priestory pre výučbu hudobného, tanečného, výtvarného a literárno-dramatického odboru. Odborné učebne vybavené kvalitnými učebnými pomôckami, predovšetkým dve učebne výtvarného odboru s vypaľovacími pecami, tanečná sála, koncertná sála dávajú priestor k vyššej kvalite výučby, rozvoja talentu žiakov a novým trendom v umeleckom vzdelávaní. Vznikla aj učebňa výpočtovej techniky vybavená prenosnou interaktívnou tabuľou a počítačovými zostavami. Stavebnými úpravami sa riešila aj možnosť prístupu do určitých častí školy osobám so zníženou schopnosťou pohybu. Výmenou okien, zateplením strešnej konštrukcie na budove Základnej umeleckej školy na Hviezdoslavovej ulici sa ušetrí 50,46 % nákladov na energie. Zámer mesta, užívať novozrekonštruované priestory ZUŠ-ky organizáciou Centrum voľného času, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program odsúhlasilo.Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho regionálneho rozvoja

„Investície do Vašej budúcnosti“
www.ropka.sk