Dnes » 26 / 10
Zajtra » 27 / 10
Pozajtra » 27 / 10
pondelok 17. júna 2024 - Meniny má Adolf
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

Rekonštrukcia Mierového námestia

Regenerácia centrálnej zóny – Mierové námestie v Novej Dubnici

V rámci projektu sa počas deviatich mesiacov zrekonštruovala južná časť Mierového námestia – medzi ulicami SNP a Trenčianskou.

Vymedzené územie po realizácii projektu zastáva rovnaký účel využitia, avšak celkové estetické hľadisko a funkčná hodnota sú oveľa vyššie. Námestie sa stalo reprezentatívnym priestorom moderného mesta tretieho tisícročia. Novinkou je bezplatné wifi pripojenie na internet, lákavé ihrisko pre deti a fontánka s pitnou vodou.

Modernizácia námestia a priľahlých komunikácií je v súlade s pôvodným návrhom architekta Jiřího Krohu z 50. rokov minulého storočia. Pešia plocha námestia má pravidelné ortogonálne členenie dlažby tmavších a svetlejších odtieňov. Zrenovovaná fontána je doplnená o zariadenie pre účinnú filtráciu vody. Vyvýšená časť námestia s jednoduchým eliptickým prekrytím bude nielen zónou na stretávanie sa občanov, ale aj dejiskom kultúrno-spoločenských podujatí. Kultúrnejšími sa stali zrekonštruované verejné hygienické zariadenia, ktoré zohľadňujú ich využívanie imobilnými občanmi, priľahlé komunikácie s autobusovými zastávkami, verejné osvetlenie a lavičky po okraji námestia. Revitalizovaná zeleň s takmer rovnakou plochou tvorí prirodzené oddelenie oddychovej zóny námestia od miestnych komunikácií, spĺňa hygienickú a estetickú funkciu. Cez vegetačné obdobie oživí priestor kvetom a farbou lístia.

Centrálna mestská zóna sa zrekonštruovala v celkovom objeme 1 314 932,20 eur. 85 % nákladov tvorili finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 10 % zo štátneho rozpočtu a zvyšok z rozpočtu mesta. Z rozpočtu mesta sa uhradili náklady na vybudovanie 32 nových parkovacích miest a eliptické prekrytie vyvýšenej časti.Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho regionálneho rozvoja

„Investície do Vašej budúcnosti“
www.ropka.sk