Dnes » 24 / 10
Zajtra » 21 / 10
Pozajtra » 18 / 10
štvrtok 30. mája 2024 - Meniny má Ferdinand
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

Súčasnosť

Poloha
Mesto leží na strednom Považí, v južnej časti Ilavskej kotliny. Administratívne je súčasťou Trenčianskeho kraja a okresu Ilava. Výhodná lokalizácia neďaleko hlavných dopravných ťahov robí mesto atraktívnym a jednoducho dostupným. V blízkosti sa nachádza privádzač na diaľnicu D1, ktorá vás už za 80 minút privedie do hlavného mesta Bratislava. Strategická je tiež blízkosť Českej republiky – s našimi západnými susedmi nás spája iba 15 kilometrov vzdialený Vlársky priesmyk. V susediacej obci Trenčianska Teplá je situovaný významný železničný uzol regiónu, v Trenčíne a v Slávnici sa nachádzajú menšie letiská.

História, architektúra
História mesta, ktoré vzniklo v súvislosti s rozširovaním strojárskych závodov v neďalekej Dubnici nad Váhom, je krátka a datuje sa do 50. rokov minulého storočia. V roku 1951 začala výstavba podľa projekčného návrhu vypracovaného umeleckým ateliérom architekta Jiřího Krohu. Vznikla jedinečná architektúra, ktorá dodnes tvorí originálny imidž Novej Dubnice. Centrum tvorí námestie s obytnými domami a podlubiami, pod ktorými sa sústreďujú obchody. Zvyšok mesta ateliér navrhol ako výstavbu obytných domov vo forme menších námestí a sadov.V roku 1953 sa sem nasťahovali prví obyvatelia. 1. júna 1957 sa sídlisko, dovtedy súčasť Dubnice nad Váhom, stalo samostatnou obcou s názvom Nová Dubnica. 8. júna 1960 jej udelili štatút mesta. O 11 rokov neskôr k nej pripojili mestskú časť Kolačín. Dovtedy bola samostatnou obcou.

Eurofondy
V období ostatných rokov sa tvár mesta zmenila, viaceré budovy a verejné priestranstvá podstúpili rekonštrukciu a modernizáciu. Môžeme sa tiež pochváliť tým, že väčšinu nákladných rekonštrukcií sa podarilo zabezpečiť vďaka eurofondovým prostriedkom. Tie sme čerpali na rekonštrukciu ZŠ Janka Kráľa, všetkých alokovaných pracovísk materskej školy, ZUŠ a CVČ Dubinka a na regeneráciu centrálnej mestskej zóny – Mierového námestia. Eurofondy tiež zvýšili kvalifikáciu zamestnancov verejnej správy vďaka školeniam, ktoré absolvovali zamestnanci mestského úradu.Bývanie
V centre v bezprostrednej blízkosti ruchu mesta a služieb, v rodinnom dome v pokojnejšej štvrti alebo v lone prírody pri bývalom salaši? Nová Dubnica poskytuje možnosti na bývanie presne podľa vašich potrieb a predstáv. Mesto tvorí centrum s historickými budovami obdobia socialistického realizmu a dopĺňajú ho panelové domy sídliskového typu. V štvrti Miklovky postupne vyrástlo 650 rodinných domov. Nové bývanie pre sedemsto ľudí poskytne obytná zóna Dlhé diely. Postupne by tu malo vyrásť 90 rodinných domov, osem bytových domov s dvomi stovkami bytov a rezidencia s garsónkami pre seniorov. Bývanie vidieckeho typu si môžete vybrať v mestskej časti Kolačín, pred pár rokmi tu tiež začala vyrastať moderná vilová štvrť. V blízkej budúcnosti uzrie svetlo sveta súkromný projekt novej vilovej štvrte s kapacitou 200 domov uprostred prírody pri bývalom salaši.

Priemysel
Poloha Novej Dubnice uprostred priemyselnej oblasti tiahnucej sa pozdĺž rieky Váh a blízko kľúčovej dopravnej tepny, diaľnice Bratislava – Žilina – Košice (privádzač na diaľnicu je vzdialený iba 5 min.), je pre investorov veľmi atraktívna. Z tohto dôvodu sa pri vstupe do mesta buduje Priemyselná zóna Hliny a pracuje sa na vytvorení čo najideálnejších podmienok pre investorov. Najsilnejšie zastúpenými priemyselnými odvetviami sú dnes elektrotechnika a strojárstvo. V meste sídli Elektrotechnický výskumný a projektový ústav Nová Dubnica so štátnou skúšobňou (EVPÚ, a.s.), ZTS Elektronika, a. s. vyrába elektroniku pre riadiace a regulačné systémy, NES s.r.o. sa špecializuje na výkonovú elektroniku a zariadenia pre priemyselnú automatizáciu. Enics Slovakia, s.r.o. je medzinárodná spoločnosť zaoberajúca sa elektronickými výrobnými službami v oblasti priemyslu a medicínskej techniky, NEWAYS SLOVAKIA, a.s. vyrába káblové zväzky, skupiny a podskupiny elektronických zariadení a elektrorozvodných skríň a RMC s.r.o. Nová Dubnica poskytuje systémové riešenia v oblasti priemyselnej elektroniky, komunikačných a navigačných systémov.

Služby
V blízkosti centra mesta je situovaný mestský úrad, pošta, tri banky a prevádzky viacerých obchodov a služieb. O zdravie občanov sa starajú lekári v mestskom zdravotnom stredisku a o bezpečnosť občanov mestská polícia. Samozrejmosťou je separovaný zber odpadu, objemný a stavebný odpad môžu obyvatelia odovzdávať na zbernom dvore, ktorý funguje ako chránená dielňa. Dočasnú strechu nad hlavou návštevníkom mesta poskytujú dva trojhviezdičkové hotely. Pri vstupe do mesta vás privíta novší business Hotel Alfa. Celková kapacita hotela je 60 postelí, hotel poskytuje tiež služby reštaurácie, kaviarne, fitnes a wellness centra a bowlingu. Ubytovanie rodinného typu poskytuje Hotel Dynamic už s 20-ročnou tradíciou. Jeho kapacita je 40 lôžok, dispozícii je tiež reštaurácia, wellness a fitnes.

Školy
Pluralitný školský systém v meste poskytuje široké možnosti pri výbere tej najvhodnejšej vzdelávacej inštitúcie. Materská škola Petra Jilemnického má štyri alokované pracoviská a ďalšiu možnosť návštevy predškolského zariadenia ponúka Spojená škola sv. Jána Bosca. V oblasti poskytovania základného vzdelania dominuje „mestská“ Základná škola Janka Kráľa. Súkromná základná a základná umelecká škola ponúka vzdelávanie v systéme Škola dokorán. Je to najrozvinutejšia koncepcia slovenskej alternatívnej školy. Základné vzdelanie môžu deti z Novej Dubnice získať aj v Spojenej škole sv. Jána Bosca. Na predškolské a základné vzdelanie tu môžete nadviazať aj na 4- a 8-ročnom gymnáziu, novinkou je technické lýceum. V novo zrekonštruovanej budove sídli kreatívne centrum mladých - základná umelecká škola. Na výber poskytuje hudobný, tanečný, výtvarný a literárno-dramatický odbor. Výborné podmienky na voľnočasové aktivity detí tu získalo tiež centrum voľného času, ktoré patrí medzi najnavštevovanejšie v regióne. Množstvo krúžkov tu navštevuje takmer šesť stoviek detí. Nezastupiteľnú úlohu plní tiež Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva a viaceré súkromné jazykové školy.

Seniori
Početná generácia prvých obyvateľov mesta v priebehu desaťročí vývoja Novej Dubnice dospela do dôchodkového veku, a tak mesto charakterizuje vyšší počet seniorov. Viac ako štvrtinu občanov tvoria obyvatelia nad 60 rokov. Z tohto dôvodu je nevyhnutné viac dbať na ich potreby. V meste funguje zariadenie pre seniorov, avšak jeho kapacita 54 klientov je nepostačujúca, medzi dlhodobé priority vedenia mesta patrí jeho rozšírenie. O občanov, ktorí nedokážu sami pokryť svoje základné životné požiadavky, sa stará opatrovateľská služba. Mesto ju poskytuje v priemere 70 seniorom. Voľný čas starších občanov päť dní v týždni vypĺňa združenie klubu dôchodcov a ďalšie motivujúce aktivity zastrešujú dve základné organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku. Samospráva tiež prispieva na stravovanie seniorov prostredníctvom zliav na obedy v zariadení pre seniorov a v REPO-Gastro, s.r.o. Nová Dubnica.VOĽNÝ ČAS

Šport
Priestor na športové vyžitie ponúkajú viaceré športoviská určené nielen súťažnému, ale aj kondičnému športu. Plochou najväčšie sú ihriská mestského futbalového klubu, ktorý v ostatných rokoch výkonnostne vzrástol. Na štadióne MFK je tiež atletický ovál, ktorý môžu využívať záujemcovia o jogging. Neďaleko sa nachádza dom športu, v ktorom svoje sídlo našiel mestský klub stolného tenisu a pozemní hokejisti. Priľahlé tenisové kurty tiež poskytujú možnosti aj rekreačným hráčom. Zdravie a kondíciu obyvateľov pomáha utužovať aj krytá plaváreň, ktorú sa podarilo už takmer komplexne zrekonštruovať. Mesto dotuje spolu osem športových klubov, okrem už spomínaných medzi ne patria aj hokejbalisti, florbalový klub ŠK Victory Stars, Klub slovenských turistov Kolačín a TJ Kolačín. Futbalisti tohto klubu sa konečne dočkali nových šatní zodpovedajúcich potrebám tímu ich kvalít. Dlhodobú tradíciu úspešne oživili dobrovoľní hasiči z Kolačína, ktorí sú už oficiálne združení v Mestskom hasičskom klube Nová Dubnica.

Kultúra
Centrom kultúrneho života je naďalej prvé panoramatické kino Panorex. Budova sa však už využíva výhradne na koncerty a zábavné komponované programy, spoločenské udalosti väčšieho charakteru a výstavy. Na komorné koncerty využívame obradnú sieň v kultúrnej besede a na podujatia v mestskej časti Kolačín tamojší kultúrny dom. Hudobný život vynikajúco a tiež medzinárodne reprezentujú dve telesá s takmer 40-ročnou históriou Dychový orchester a mažoretky a Miešaný spevácky zbor Nová Dubnica. V oblasti vážnej hudby ich dopĺňa sláčikové kvarteto Laugaricio Quartet a v žánri gospelu skupina s pop-rockovým zložením a dychovou sekciou Boží šramot a spevácky zbor The Gospel Family. Najaktívnejším klubom v oblasti tradičnej paličkovanej čipky na celom Slovensku je práve Klub paličkovanej čipky Nová Dubnica.


Náboženský život
Mesto žije čulým cirkevným životom. Kresťania katolíci sa stretávajú v Kostole sv. Jozefa, robotníka, ktorého základný kameň posvätil pápež Ján Pavol II. Množstvo aktivít najmä pre mládež, či manželské páry organizuje aj priľahlé saleziánske stredisko. Veriaci v mestskej časti Kolačín majú od roku 2011 konečne vlastný a najmä omnoho bližší Kostol Nanebovzatia Panny Márie. V Kolačíne sa tiež nachádza kaplnka, ktorá pôvodne slúžila ako miesto konania hodových svätých omší. Ekumenické vzťahy v Novej Dubnici dokladuje už aj evanjelický kostol, ktorý sa podarilo dokončiť a vysvätiť 2012.


Osobnosti
Vzorom úspechu, tvrdého tréningu, a pritom aj skromnosti, je olympijský víťaz v boxe Ján Zachara. Tento 4-násobný majster Československa a 2-násobný majster Slovenska, držiteľ olympijského titulu z Helsínk v roku 1952 naďalej žije v Novej Dubnici. Dokladom mimoriadnej športovej úspešnosti Novodubničanov je aj dvojnásobný držiteľ prestížnej hokejovej trofeje z NHL Stanleyho pohára Tomáš Kopecký. iaceré generácie skvelých muzikantov vychoval zakladateľ základnej umeleckej školy Štefan Baláž. Z jeho odkazu naďalej čerpajú obe telesá, ktoré založil – dychový orchester a mažoretky a miešaný spevácky zbor.

Turistika
Možnosti na potulky prírodou poskytujú najmä neďaleké Strážovské vrchy. Najbližším vyhliadkovým bodom je vrchol Markovica (592 m.n.m.), ktorý je z Kolačína vzdialený zhruba hodinu pohodovou chôdzou. Ďalej môžete pokračovať cez Kýšky do Trenčianskych Teplíc a náročnejším turistom sa ponúka trasa cez Kamenné vráta na obľúbenú Omšenskú Babu (668 m.n.m.). Pod touto prírodnou rezerváciou vedie najdôležitejšia turistická magistrála na Slovensku Cesta hrdinov SNP. Priestor na turistiku a cykloturistiku poskytujú aj neďaleké Biele Karpaty, ktoré lemujú Považie zo severozápadnej strany. Obľúbené sú najmä Vršatské bralá so zrúcaninou hradu. Toto pohorie si obľúbili aj cyklisti, dôvodom sú nielen terény príťažlivé pre horské bicykle, ale tiež blízkosť moravských cyklotrás za hranicami s Českou republikou.

Okolie
Susediaca Dubnica nad Váhom píše svoju históriu ešte od záveru 12. storočia. Zaujme barokovým kostolom sv. Jakuba, barokovým kaštieľom, či rozsiahlym parkom s letohrádkom Grota. Hodinovou prechádzkou cez les alebo desiatimi minútami za volantom sa dostanete do kúpeľného mestečka Trenčianske Teplice. Miestne kúpele patri k najnavštevovanejším v našej krajine. Iba 12 kilometrov vzdialené krajské mesto Trenčín patrí medzi najstaršie mestá na Slovensku. Vďaka strategicky výhodnej polohe miesta tu vybudovali do dnešných čias zachovaný nádherný Trenčiansky hrad. Zaujme tiež katov dom, morový stĺp, farský kostol, kostol a kláštor piaristov alebo romantická architektúra synagógy.


Ďalšie zaujímavé objekty v Novej Dubnici:


Oslavy 55. výročia vzniku mesta

Vznik mesta 1.1.1957
Posledné výročie: 55

Čo sa dialo:
Oslavy 55. výročia vzniku mesta sa uskutočnia 28. až 30. septembra.
Začínajú sa slávnostným otvorením zrekonštruovanej ZUŠ o 17. h, kde sa predstaví aj dychový orchester spolu s mažoretkami.

NOVÁ DUBNICA.
Sobotňajší program má začiatok o 11. h priateľským futbalovým zápasom medzi Slavičínom a Novou Dubnicou.

O 14. h dostanú na Mierovom námestí priestor majitelia štvornohých miláčikov v súťaži o Naj psíka.
Prezentácia je od 14. do 14.30 h, predvádzanie psíkov o 14.30 h a vyhodnotenie o 16. h.
Medzitým si o 15.30 h môžu diváci pozrieť program profesionálnych kynológov.

Priestor na zábavu budú mať aj deti, ktoré sa môžu od 16.30 h povoziť na motorkách.

O 17.45 h nasleduje koncert skupiny Fluenz, o 19. h skvelí baviči a legenda Vidiek a od 20. do 22.h diskotéka.

V prípade priaznivého počasia sa záujemcovia môžu vyšantiť na bungee trampolíne a skákacom hrade.

V nedeľu 30. septembra o 19. h je v kine Panorex pripravená strhujúca tanečná show v podaní tanečného súboru Merlin – Fantasy of Dance.