Dnes » 23 / 6
Zajtra » 22 / 6
Pozajtra » 22 / 6
nedeľa 28. mája 2023 - Meniny má Viliam
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

Úradná tabuľa

Oznam o dočasnom presťahovaní prevádzky Slovenskej sporiteľne

Vážení klienti,oznamujeme vám, že komplexné bankové služby vám radi poskytneme v našich dočasných priestoroch na tejto ulici (oproti elektropredaj­ni LORD).Naša nová adresa: Slovenská sporiteľňa, a.s. ulica Pavla Országha Hviezdoslava 778 01851 Nová DubnicaPríďte, tešíme sa na vás!Pondelok – piatok: 8.00 – 16.00 hod.Bankové operácie môžete realizovať aj prostredníctvom služieb elektronického bankovníctva alebo linky Sporotel 0850 111 888, 0910 111 888.Informácie o produktoch a službách Slovenskej sporiteľne nájdete aj na internetovej adrese www.slsp.sk.

Čítať viac

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 22. 10. 2012

V súlade s § 12, ods. 1 zákona číslo 369/1990 Zb., v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Novej Dubnici na deň22. 10. 2012 o 16.00 hod. do zasadačky Kultúrnej besedy v Novej Dubnici Menovanie riaditeľa Bytového podniku Nová Dubnica, m.p.o. Predkladá: primátor mesta Dohoda o spolupráci medzi Mestom Miedźna a Mestom Nová Dubnica Predkladá: prednostka MsÚ Navýšenie otvoreného úverového rámca č. 485/2012/ÚZ Predkladá: prednostka MsÚ Podnet na preskúmanie plnenia podmienok zmluvy Predkladá: prednostka MsÚ Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia s majetkom Mesta Nová Dubnica Predkladá: prednostka MsÚ Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno- vzdelávacieho procesu predškolských a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nová Dubnica na školský rok 2012/2013. Predkladá: prednostka MsÚ Vzdanie sa funkcie člena Občianskeho výboru m.č. Kolačín Predkladá: primátor mesta Rôzne: Odpredaj pozemkov – IBV Miklovky Predkladá: zástupca primátora Zámena pozemkov – Anna Kučerová … lokalita Dlhé diely Predkladá: zástupca primátora Diskusia Záver Ing. Peter Marušinec Na zasadnutie prizývam: poslancov MsZ, hlavnú kontrolórku, prednostku MsÚ vedúcich oddelení MsÚ riaditeľa TEKOS Nová Dubnica s.r.o., riaditeľa BP, m.p.o., náčelníka MsP riaditeľa ZŠ J. Kráľa, ZUŠ, CVČ, MŠ, Zariadenia pre seniorov v Novej Dubnici

Čítať viac