Dnes » 13 / 5
Zajtra » 17 / 5
Pozajtra » 17 / 5
streda 22. marca 2023 - Meniny má Benadik
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2022 Mesta Nová Dubnica

VZN_01_2022

o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku žiaka 
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa a žiaka 
školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Dubnica

Účinné od : 17.03.2022