Dnes » 23 / 6
Zajtra » 22 / 6
Pozajtra » 22 / 6
nedeľa 28. mája 2023 - Meniny má Viliam
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2023 Mesta Nová Dubnica

VZN_01_2023

- o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, 
dieťa materskej školy a dieťa a žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Nová Dubnica.

Účinné od : 01.01.2023