Dnes » 23 / 6
Zajtra » 22 / 6
Pozajtra » 22 / 6
nedeľa 28. mája 2023 - Meniny má Viliam
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

Všeobecne záväzné nariadenie č. 07/2021 Mesta Nová Dubnica

VZN_07_2021

o spôsobe prideľovania nájomných bytov v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z. 
o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní

Účinné od : 23.11.2021