Dnes » 23 / 6
Zajtra » 22 / 6
Pozajtra » 22 / 6
nedeľa 28. mája 2023 - Meniny má Viliam
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2022 Mesta Nová Dubnica

VZN_11_2022

- o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 
- o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole 
- o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí 
- o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času 
- o výške príspevku v základnej umeleckej škole 
- o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských jedálňach

Účinné od : 01.01.2023