Dnes » 19 / 7
Zajtra » 23 / 7
Pozajtra » 23 / 7
nedeľa 1. októbra 2023 - Meniny má Arnold
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2018 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 14/2018

 
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy
a na žiaka školského zariadenia so sídlom na území mesta Nová Dubnica

 
 
Účinné od : 01.01.2019