Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022-ZŠ J. Kráľa

Riaditeľstvo Základnej školy, Janka Kráľa 1 v Novej Dubnici oznamuje rodičom,
že zápis do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 sa bude konať v priestoroch
školy v dňoch:
13.04.2021 t.j. v utorok v čase od 14.30 hod. do 17,00 hod.
14.04.2021 t.j. v stredu v čase od 14.30 hod. do 16,30 hod.
Zápis sa uskutoční bez osobnej prítomnosti detí.
Na zápis je potrebné priniesť vyplnenú žiadosť o zápis, ktorú si môžete stiahnuť
na webových stránkach školy, prípadne Vám prázdnu žiadosť vydajú v škole
pri zápise. Potrebný je aj rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného
zástupcu.
Zápis sa uskutoční pre všetky deti, ktoré k 31.08.2021 dovŕšia vek 6 rokov.


Mgr. Martin Staňo
riaditeľ školy


Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.