Dnes » 23 / 6
Zajtra » 22 / 6
Pozajtra » 22 / 6
nedeľa 28. mája 2023 - Meniny má Viliam
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

Zoznam hlásení

Dátum Hlásenie
27.10.2022

Oznam MUDr. Gajdošovej

Detská ambulancia MUDr. Gajdošovej oznamuje, 

že dňa 28.10.2022 tj. v piatok na detskej ambulancii v Novej Dubnici sa ordinuje len do 12 hodiny

Akútne stavy  vybaví detská pohotovosť v Dubnici nad Váhom  od 16. hodiny.

   

27.10.2022

Oznam o zatvorení Mestského úradu 31.10.2022

Mestský úrad v Novej Dubnici oznamuje všetkým občanom a klientom, že


v pondelok 31. októbra 2022 bude pre verejnosť zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.


V prípade potreby overenia podpisu alebo kópie úradného dokumentu sa môžete obrátiť na:
- Notársku kanceláriu JUDr. Pagáčovej – č.t. 4420398
- Notársku kanceláriu JUDr. Turňovej – č.t. 4425486

Zabezpečenie pohrebu:
- potvrdenie listu o obhliadke mŕtveho zabezpečí pracovník mestskej polície
- pohrebné náležitosti vyriešite v pohrebných službách
STYX – č.t. 0918 040 060, 0949 576 586
M. Kondel – č.t. 44 34 236, 0905 991 398
p. Dado – č.t. 44 21 949, 0904 504 498

Pri občianskych pohreboch kontaktujte:
p. Vranovú – č.t. 0917 273 675

Pri cirkevných pohreboch sa obráťte na farský úrad:
č.t. 44 31 053

V inom závažnom probléme sa obráťte na Mestskú políciu v Novej Dubnici – bezplatné telefónne číslo – 0800 500 159

24.10.2022

Preprava autobusom na cintorín

Preprava autobusom na cintorín 2022

Odchody autobusu:


Dňa 29. 10. 2022 (sobota): 
B1 – autobusová zastávka pri hoteli ELITE – Mierové námestie – cintorín Nová Dubnica a späť
10.00 hod., 11.00 hod., 14.00 hod., 15.00 hod., 16.30 hod. 

Mierové námestie – cintorín Veľký Kolačín, Kultúrny dom – cintorín Malý Kolačín a späť
14.30 hod., 16.30 hod.

Dňa 30.10. 2022 (nedeľa):
B1 – autobusová zastávka pri hoteli ELITE – Mierové námestie – cintorín Nová Dubnica a späť
10.00 hod., 11.00 hod., 14.00 hod., 15.00 hod., 16.30 hod.

Mierové námestie – cintorín Veľký Kolačín, Kultúrny dom – cintorín Malý Kolačín a späť
14.30 hod., 16.30 hod. 

Dňa 01.11. 2022 (utorok):
B1 – autobusová zastávka pri hoteli ELITE – Mierové námestie – cintorín Nová Dubnica a späť
10.00 hod., 11.00 hod., 14.00 hod., 15.00 hod., 16.30 hod.

Mierové námestie – cintorín Veľký Kolačín, Kultúrny dom – cintorín Malý Kolačín a späť
14.30 hod., 16.30 hod. 

24.10.2022

Odstávka pitnej vody 25.10.2022

Dobrý deň,

Považská vodárenská spoločnosť oznamuje obyvateľom bytových  domov 

- Komenského sady čísla 57, 58, 60, 61, 
- Ulice SNP čísla 56, 62 a 
- ulice Trenčianskej čísla 63 a 65,

 že v utorok 25. 10. 2022 od 8.- ej do 14.00 tej hodiny

bude odstavená dodávka pitnej vody z dôvodu poruchy na vodovodnom potrubí.

S pozdravom

Jana Vajdíková

Prev. vodovodu Dubnica n/V

Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

tel: +421 42 444 02 86

mail: voddcaref@povs.sk

web: http://www.povs.sk

14.10.2022

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 19.10.2022

Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina oznamuje občanom, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy, bude


19. októbra 2022 (t.j. streda) v čase od 7,15 do 21,30 hodiny,


prerušená distribúcia elektriny v našom meste a to v týchto lokalitách:


• Janka Kráľa č. domov: 2 – 16, 34
• Mierové námestie č. 2, 30, 50, 51
• Petra Jilemnického č. 11 - 15
• Pod Dubovcom č. 842
• Pribinove sady č. 2 – 15, 21 - 35
• Sad kpt. Nálepku č. 4, 6, 20 – 30, 50, 51, 842,
• SNP č. 53 – 59, 842


Bližšie informácie vám poskytnú na číslach telefónov:
Poruchová linka: 0800 159 000
Zákaznícka linka: 0850 166 007
Za porozumenie ďakujeme.

14.10.2022

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 18.10.2022

Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina oznamuje občanom, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy, bude


18. októbra 2022 (t.j. utorok) v čase od 7,15 do 21,30 hodiny,


prerušená distribúcia elektriny v našom meste a to v týchto lokalitách:


• Janka Kráľa č. domov: 2 – 16, 34
• Mierové námestie č. 2, 30, 50, 51
• Petra Jilemnického č. 11 - 15
• Pod Dubovcom č. 842
• Pribinove sady č. 2 – 15, 21 - 35
• Sad kpt. Nálepku č. 4, 6, 20 – 30, 50, 51, 842,
• SNP č. 53 – 59, 842


Bližšie informácie vám poskytnú na číslach telefónov:
Poruchová linka: 0800 159 000
Zákaznícka linka: 0850 166 007
Za porozumenie ďakujeme.

14.10.2022

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 17.10.2022

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny


Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina oznamuje občanom, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy, bude


17. októbra 2022 (t.j. pondelok) v čase od 7,15 do 21,30 hodiny,


prerušená distribúcia elektriny v našom meste a to v týchto lokalitách:


• Janka Kráľa č. domov: 2 – 16, 34
• Mierové námestie č. 2, 30, 50, 51
• Petra Jilemnického č. 11 - 15
• Pod Dubovcom č. 842
• Pribinove sady č. 2 – 15, 21 - 35
• Sad kpt. Nálepku č. 4, 6, 20 – 30, 50, 51, 842,
• SNP č. 53 – 59, 842


Bližšie informácie vám poskytnú na číslach telefónov:
Poruchová linka: 0800 159 000
Zákaznícka linka: 0850 166 007
Za porozumenie ďakujeme.

10.10.2022

pracovník/pracovníčka na údržbu verejných priestranstiev v meste

Mesto Nová Dubnica príjme s nástupom ihneď do zamestnania pracovníka/pracovníčku na údržbu verejných priestranstiev v meste –

zametanie lístia, zber odpadkov a pod.  

Záujemcovia kontaktujte oddelenie ŽP, MsÚ Nová Dubnica.

S pozdravom,

Mgr. Katarína Bašná

Vedúca odd. ŽP

MsÚ Nová Dubnica

Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica

Tel. 0918323276

06.10.2022

Nemšovský otužovací spolok oznamuje, že zimná sezóna otužovania 2022/2023 bola odomknutá.

Občianske združenie NOS – Nemšovský otužovací spolok oznamuje, že zimná sezóna  otužovania 2022/2023 bola odomknutá.

Pravidelné stretnutia otužilcov sa budú konať každý utorok a štvrtok o 17:00 hodine a cez víkend každú sobotu a nedeľu o 9:00 hodine na mieste - Otužilecká pláž pod Nemšovským mostom.

Každý, kto má záujem, je vítaný. Začiatočníkom bude poskytnutá pomoc pri prvých vstupoch do vody. Začiatočníkom bez dozoru otužovanie neodporúčame.

Priniesť si treba plavky, osušku, obuv do vody, prípadne podložku pod nohy na prezliekanie.

V prípade akýchkoľvek zdravotných problémov je potrebná konzultácia s lekárom.

V prípade záujmu nás kontaktujte na čísle 0903 342 017, alebo e-mailom nos.nemsova@gmail.com

22.09.2022

Otvorenie Kultúrneho centra PANOREX

Mesto Nová Dubnica vás pozýva na slávnostné otvorenie zrekonštruovaného Kultúrneho centra Panorex, 

ktoré sa uskutoční v piatok 23. Septembra o 16,30.

Po otvorení a príhovoroch hostí bude prehliadka priestorov 
centra.

O 18.00 sa uskutoční vystúpenie žiakov Základnej umeleckej školy Štefana Baláža.

Časozberné video rekonštrukcie Kultúrneho centra Panorex si môžete pozrieť tu : POZRI VIDEO

Kultúrne centrum PANOREX

20.09.2022

Jesenný zvoz odpadu z garáží 2022

Mesto Nová Dubnica, Mestský úrad - oddelenie životného prostredia


oznamuje vlastníkom a užívateľom garáží, že jesenný zvoz odpadu
z garáží sa uskutoční v dňoch 06.10. – 07.10.2022.

dňa 06.10.2022 (štvrtok)
- garáže na ulici Topoľovej,
- garáže na ulici Jilemnického
- garáže pri domoch č. 3-6 na ulici SNP 

dňa 07.10.2022 (piatok)
 - garáže na ulici Okružnej, 
 - garáže na ulici Trenčianskej pri čínskom múre
- garáže v Sade duklianskych hrdinov
(pri bývalom CVČ)

Odpad je potrebné vyložiť pred svoju garáž najneskôr v deň zvozu do 7:00 hod!

Ďakujeme!

 odd. ŽP 

20.09.2022

Jesenný zvoz objemného odpadu 2022 IBV, Dlhé diely a Kolačín

Jesenný zvoz objemného odpadu 2022 IBV, Dlhé diely a Kolačín

Mestský úrad Nová Dubnica, oddelenie životného prostredia oznamujeme občanom,
že jesenný zvoz objemného odpadu z IBV Miklovky, Dlhé diely a Kolačín sa uskutoční
v dňoch 26.09. 2022 - 30.09.2022 a to nasledovne:

26.9. (pondelok): Okružná, Puškinova, Pod Dubovcom, Krátka
27.9. (utorok): Ľ.Štúra, A. Sládkoviča, L. Svobodu, J.G. Tajovského, J. Kollára, Kvetná, Májová
28.9. (streda): M. Kukučína, Gagarinova, Pod Bôrikom, M. Gorkého, J. Jesenského, Partizánska, 
Ľ. Podjavorinskej, Lipová, Slnečná, Javorová, Dubová, Dlhé diely
29.9. (štvrtok): Svätoplukova, J. Nerudu, M. Benku, B. Němcovej, Strážovská, Svoradova, Odbojárska
30.9. (piatok): ostatné ulice v Kolačíne – Slobody, Nová, Družstevná, Farská, Pod Húštikom, Medové lúky

Prosíme, aby ste objemný odpad vykladali iba pred rodinné domy a to vždy len 1 deň pred termínom
jeho odvozu, najneskôr do 6:00 h v deň vývozu. Prispejete tak k udržiavaniu čistoty v našom meste.

Ďakujeme!

 odd. ŽP