Dnes » 18 / 7
Zajtra » 16 / 7
Pozajtra » 12 / 7
streda 20. októbra 2021 - Meniny má Vendelín
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

Plán zasadnutí


Plán zasadnutí

Mestského zastupiteľstva v Novej Dubnici na rok 2021

 

 

  Mesiac Dátum
1.  Január -
2.  Február 24.02.2021
3.  Marec -
4.  Apríl 21.04.2021
5.  Máj -
6.  Jún 23.06.2021
7.  Júl -
8.  August -
9.  September 22.09.2021
10.  Október 27.10.2021
11.  November -
12  December 15.12.2021   • Konkrétne termíny zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva budú upresnené na základe ich zvolania
    primátorom mesta v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
  • Mestské zastupiteľstvo začína o 16. hod. v zasadacej miestnosti Kultúrnej besedy v Novej Dubnici. Jedno zasadnutie
    MsZ v roku sa uskutoční v Kultúrnom dome v m.č. Kolačín.
  • Materiál na rokovanie MsR doručí predkladajúci najneskôr 5 dní pred jej zasadnutím na oddelenie organizačno –
    správne a materiál na rokovanie MsZ najneskôr 7 dní pred jeho zasadnutím.
  • Materiál, ktorý je v programe rokovania MsR a MsZ musí byť vopred prerokovaný v príslušnej komisii MsZ.


Vypracovala: ved. odd. organizačno – správneho MsÚ
Schválil: Ing. Peter Marušinec - primátor mesta