Dnes » 26 / 10
Zajtra » 27 / 10
Pozajtra » 27 / 10
pondelok 17. júna 2024 - Meniny má Adolf
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

Plán zasadnutí


Harmonogram plánovaných zasadnutí

Mestského zastupiteľstva v Novej Dubnici na rok 2024

 

 

  Mesiac Dátum a čas
Miesto konania
1.  Január -  
2.  Február 14.02.2024 o 16.00 hod
Kultúrna beseda Nová Dubnica
3.  Marec -  
4.  Apríl 17.04.2024 o 16. 00 hod. 
Kultúrna beseda Nová Dubnica
5.  Máj -  
6.  Jún 19.06.2024 o 16.00 hod.
Kultúrna beseda Nová Dubnica
7.  Júl -  
8.  August -  
9.  September 18.09.2024 o 16.00 hod.
Kultúrny dom Kolačín
10.  Október -  
11.  November 06.11.2024 o 16.00 hod.
Kultúrna beseda Nová Dubnica
12  December 12.12.2024 o 16.00 hod.
Kultúrna beseda Nová Dubnica   • Konkrétne termíny zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva budú upresnené na základe ich zvolania
    primátorom mesta v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
  • Mestské zastupiteľstvo začína o 16. hod. v zasadacej miestnosti Kultúrnej besedy v Novej Dubnici. Jedno zasadnutie
    MsZ v roku sa uskutoční v Kultúrnom dome v m.č. Kolačín.
  • Materiál na rokovanie MsR doručí predkladajúci najneskôr 5 dní pred jej zasadnutím na oddelenie organizačno –
    správne a materiál na rokovanie MsZ najneskôr 7 dní pred jeho zasadnutím.
  • Materiál, ktorý je v programe rokovania MsR a MsZ musí byť vopred prerokovaný v príslušnej komisii MsZ.


Vypracovala: ved. odd. organizačno – správneho MsÚ
Schválil: Ing. Peter Marušinec - primátor mesta